(08/06/2017) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

08 czerwca 2017

Carpathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Treść ogłoszenia

(30/06/2016) ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

30 czerwca 2016

Carpathia Capital SA (nazwana dalej „Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 30 czerwca 2016 r., o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
  2. Uchwały podjęte

(23/02/2016) NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

23 luty 2016

Carpathia Capital SA (nazwana dalej „Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 23 lutego 2016 r., o godzinie 9:30 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Uchwały

(15/10/2015) NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

15 października 2015

Carpathia Capital SA (nazwana dalej „Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 15 października 2015 r., o godzinie 9:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Uchwały

(30/06/2015) ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

30 czerwca 2015

Carpathia Capital SA (nazwana dalej „Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 30 czerwca 2015, o godzinie 9:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Uchwały