AKTUALNOŚCI

Carpathia Capital organizatorem spotkania z Ministrem Gospodarki Rumunii

8 marca br. w siedzibie Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie gościł nowo wybrany Minister Gospodarki Rumunii, Panem Alexandru Petrescu.

Czytaj więcej

Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku

W czwartym kwartale 2016 roku Carpathia Capital odnotowała 105 000 zł zysku z inwestycji. Główne elementy zysku z inwestycji prezentowały się następująco:

Czytaj więcej

Prezes BVB: Rumunia coraz bliżej statusu rynków wschodzących

Włączenie Rumunii do grona rynków wschodzących może przynieść jej miliardy euro inwestycji, co będzie miało ogromny wpływ na lokalną gospodarkę.

Czytaj więcej

OBSZAR DZIAŁANIA

aero2

RYNEK AERO

Rynek Alternatywny Rumuńskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie

bvb

RYNEK BVB

Rynek Główny Rumuńskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie

gpw

RYNEK GPW

Rynek Główny Polskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

nc

RYNEK NEWCONNECT

Rynek Alternatywny Polskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

CARPATHIA CAPITAL W LICZBACH

SPÓŁKI PORTFELOWE
AKTYWÓW FINANSOWYCH
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
KAPITAŁÓW‍‌ WŁASNYCH

DLACZEGO RUMUNIA?

 • DYNAMIKA ROZWOJU

  7. NAJWIĘKSZY KRAJ POD WZGLĘDEM LICZBY LUDNOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ.

   

  Członkostwo w UE przyczynia się do stopniowego uwalniania się ogromnego potencjału Rumunii zarówno jeżeli chodzi o produkcję, jak i konsumpcję. Najważniejszymi gałęziami rumuńskiej gospodarki są górnictwo, hutnictwo i przemysł maszynowy. Pakiet Międzynarodowego Funduszu Walutowego pomógł przywrócić zaufanie inwestorów oraz ustabilizować rumuńska walutę. W II kwartale 2016 r. rumuńska gospodarka charakteryzowała się najwyższą roczną dynamiką PKB wynoszącą aż 5,9% rdr.  Więcej
 • PERSPEKTYWY WZROSTU

  PRZYSTĄPIENIE DO UE POZYTYWNIE WPŁYNĘŁO NA POTENCJAŁ I STABILNOŚĆ GOSPODARKI.

   

  Zagraniczni inwestorzy bardzo szybko spostrzegli nowe możliwości inwestycyjne, co zostało odzwierciedlone przez napływ kapitałów. Kultura prowadzenia biznesu znajduje się na wysokim poziomie, a rozwój przedsiębiorczości w Rumunii wspierany jest przez rozbudowę infrastruktury biznesowej, ograniczenie biurokracji, lepsze informowanie społeczeństwa o programach wsparcia prywatnych inicjatyw, a także nagłaśnianie sukcesów rumuńskich przedsiębiorców.  WIĘCEJ
 • SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA

  3,8% WZROSTU REALNEGO PKB – NAJWYŻSZY WYNIK WSRÓD KRAJÓW EU28

   

  Sytuacja makroekonomiczna Rumunii jest jedną z najlepszych w UE pod względem realnego wzrostu PKB, deficytu budżetowego i długu publicznego, presji inflacyjnej oraz bilansu obrotów bieżących. Wraz z upływem czasu możemy spodziewać się dalszego umocnienia się rumuńskiej gospodarki, co poskutkuje silnym ożywieniem popytu wewnętrznego zwłaszcza w sektorze prywatnym i zamknięciem luki popytowej w 2. połowie 2016 roku.  WIĘCEJ

GRUPA KOMPLETNA

CARPATHIA CAPITAL JEST CZĘŚCIĄ INC GROUP – KOMPLETNEJ GRUPY NA RYNKU KAPITAŁOWYM

Grupa INC SA od ponad 20 lat funkcjonuje jako polska spółka doradczo-inwestycyjna działająca na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Od roku 2006 spółka jest notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. INC SA była wielokrotnie nagradzana przez GPW, Forbes, Home&Market jako najaktywniejszy autoryzowany doradca NewConnect. W 2009 r. INC SA otrzymała nagrodę GPW za wkład w powstanie rynku Catalyst.

Carpathia Capital SA jest pierwszą polską spółką notowaną na rynku AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Spółka działa jako fundusz VK/PE dla sektora MSP w Polsce i w Rumunii.

W 2015 INC SA sfinalizowała projekt nabycia Domu Maklerskiego. Dom Maklerski INC SA (dawniej PricewaterhouseCoopers Securities SA) posiada licencję KNF na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

W 2014 roku powstała spółka INC Rating – polska agencja ratingowa specjalizująca się w ocenie wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. INC Rating posiada licencję ESMA – Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

INC East&West to spółka non profit, która realizuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Misją spółki jest promocja tematyki historycznej i postaw obywatelskich oraz wzmacnianie więzi z Polonią i Polakami za Granicą.

INC - 100%
CARPATHIA CAPITAL - 42%
DOM MAKLERSKI INC - 95%
INC RATING - 51%
INC SAB - 100%
INC EAST&WEST - 100%
FUNDACJA ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO - 100%
INKUBATOR NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY - 48%
cc

CARPATHIA CAPITAL

Fundusz typu Venture Capital/Private Equity zajmujący się inwestowaniem w spółki charakteryzujące się dużą dynamiką wzrostu.

incsa

INC SA

Wielokrotny laureat nagród GPW oraz magazynu Forbes i Home&Market.

dmincsa

DOM MAKLERSKI INC

Dom Maklerski INC SA z siedzibą w Poznaniu  posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

incrating

INC RATING

Polska Agencja Ratingowa posiadająca licencję ESMA specjalizująca się w ratingach samorządów.

inceastwest

INC EAST&WEST

Spółka non profit zajmująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu, promująca postawy obywatelskie.

frrk

FUNDACJA RRK

Fundacja działająca w ramach rozwoju i edukacji w zakresie rynku kapitałowego w Polsce i na świecie.

Carpathia Capital SA jest pierwszą polską spółką
notowaną na rynku AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie.
Spółka działa jako fundusz VC/PE dla sektora MSP w Polsce i Rumunii.

CARPATHIA CAPITAL NEWS

CCNEWSduzy

CC NEWS 1/2017

CCNews052016

CC NEWS 5/2016

ccnews42016

CC NEWS 4/2016

ccnews32016

CC NEWS 3/2016

formularz kontaktowy