AKTUALNOŚCI

Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2017

Po pierwszym półroczu 2016 roku Carpathia Capital odnotowała 162 tys. zł straty z inwestycji.

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 2/2017 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carpathia Capital S.A. niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Czytaj więcej

Awans Rumunii o 6 miejsc w Globalnym Rankingu Innowacyjności 2017

Rumunia zajęła 42. pozycję pośród 128 krajów w rankingu pt. "Globalny Indeks Innowacyjności 2017".

Czytaj więcej

OBSZAR DZIAŁANIA

Aero BVB Logo

RYNEK AERO

Rynek Alternatywny Rumuńskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie

Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie

RYNEK BVB

Rynek Główny Rumuńskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

RYNEK GPW

Rynek Główny Polskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Rynek NewConnect

RYNEK NEWCONNECT

Rynek Alternatywny Polskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

CARPATHIA CAPITAL W LICZBACH

SPÓŁKI PORTFELOWE
AKTYWÓW FINANSOWYCH
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
KAPITAŁÓW‍‌ WŁASNYCH

DLACZEGO RUMUNIA?

 • DYNAMIKA ROZWOJU

  7. NAJWIĘKSZY KRAJ POD WZGLĘDEM LICZBY LUDNOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ.

   

  Członkostwo w UE przyczynia się do stopniowego uwalniania się ogromnego potencjału Rumunii zarówno jeżeli chodzi o produkcję, jak i konsumpcję. Najważniejszymi gałęziami rumuńskiej gospodarki są górnictwo, hutnictwo i przemysł maszynowy. Pakiet Międzynarodowego Funduszu Walutowego pomógł przywrócić zaufanie inwestorów oraz ustabilizować rumuńska walutę. W II kwartale 2016 r. rumuńska gospodarka charakteryzowała się najwyższą roczną dynamiką PKB wynoszącą aż 5,9% rdr.  Więcej
 • PERSPEKTYWY WZROSTU

  PRZYSTĄPIENIE DO UE POZYTYWNIE WPŁYNĘŁO NA POTENCJAŁ I STABILNOŚĆ GOSPODARKI.

   

  Zagraniczni inwestorzy bardzo szybko spostrzegli nowe możliwości inwestycyjne, co zostało odzwierciedlone przez napływ kapitałów. Kultura prowadzenia biznesu znajduje się na wysokim poziomie, a rozwój przedsiębiorczości w Rumunii wspierany jest przez rozbudowę infrastruktury biznesowej, ograniczenie biurokracji, lepsze informowanie społeczeństwa o programach wsparcia prywatnych inicjatyw, a także nagłaśnianie sukcesów rumuńskich przedsiębiorców.  WIĘCEJ
 • SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA

  3,8% WZROSTU REALNEGO PKB – NAJWYŻSZY WYNIK WSRÓD KRAJÓW EU28

   

  Sytuacja makroekonomiczna Rumunii jest jedną z najlepszych w UE pod względem realnego wzrostu PKB, deficytu budżetowego i długu publicznego, presji inflacyjnej oraz bilansu obrotów bieżących. Wraz z upływem czasu możemy spodziewać się dalszego umocnienia się rumuńskiej gospodarki, co poskutkuje silnym ożywieniem popytu wewnętrznego zwłaszcza w sektorze prywatnym i zamknięciem luki popytowej w 2. połowie 2016 roku.  WIĘCEJ

GRUPA KOMPLETNA

CARPATHIA CAPITAL JEST CZĘŚCIĄ INC GROUP – KOMPLETNEJ GRUPY NA RYNKU KAPITAŁOWYM

Grupa INC SA od ponad 20 lat funkcjonuje jako polska spółka doradczo-inwestycyjna działająca na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Od roku 2006 spółka jest notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. INC SA była wielokrotnie nagradzana przez GPW, Forbes, Home&Market jako najaktywniejszy autoryzowany doradca NewConnect. W 2009 r. INC SA otrzymała nagrodę GPW za wkład w powstanie rynku Catalyst.

Carpathia Capital SA jest pierwszą polską spółką notowaną na rynku AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Spółka działa jako fundusz VK/PE dla sektora MSP w Polsce i w Rumunii.

W 2015 INC SA sfinalizowała projekt nabycia Domu Maklerskiego. Dom Maklerski INC SA (dawniej PricewaterhouseCoopers Securities SA) posiada licencję KNF na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

W 2014 roku powstała spółka INC Rating – polska agencja ratingowa specjalizująca się w ocenie wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. INC Rating posiada licencję ESMA – Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

INC East&West to spółka non profit, która realizuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Misją spółki jest promocja tematyki historycznej i postaw obywatelskich oraz wzmacnianie więzi z Polonią i Polakami za Granicą.

INC - 100%
CARPATHIA CAPITAL - 42%
DOM MAKLERSKI INC - 95%
INC RATING - 51%
INC SAB - 100%
INC EAST&WEST - 100%
FUNDACJA ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO - 100%
INKUBATOR NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY - 48%
Carpathia Capisal SA

CARPATHIA CAPITAL

Fundusz typu Venture Capital/Private Equity zajmujący się inwestowaniem w spółki charakteryzujące się dużą dynamiką wzrostu.

INC SA

INC SA

Wielokrotny laureat nagród GPW oraz magazynu Forbes i Home&Market.

DM INC SA

DOM MAKLERSKI INC

Dom Maklerski INC SA z siedzibą w Poznaniu  posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

INC Rating

INC RATING

Polska Agencja Ratingowa posiadająca licencję ESMA specjalizująca się w ratingach samorządów.

INC East and West Spółka non profit zajmująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu, promująca postawy obywatelskie.

INC EAST&WEST

Spółka non profit zajmująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu, promująca postawy obywatelskie.

Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego

FUNDACJA RRK

Fundacja działająca w ramach rozwoju i edukacji w zakresie rynku kapitałowego w Polsce i na świecie.

Carpathia Capital SA jest pierwszą polską spółką
notowaną na rynku AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie.
Spółka działa jako fundusz VC/PE dla sektora MSP w Polsce i Rumunii.

CARPATHIA CAPITAL NEWS

Carpathia Capital News 2/2017

CC NEWS 2/2017

Carpathia Capital News 1/2017

CC NEWS 1/2017

Carpathia Capital News 5/2016

CC NEWS 5/2016

Carpathia Capital News 4/2016

CC NEWS 4/2016

formularz kontaktowy