AKTUALNOŚCI

Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku

W trzecim kwartale 2017 roku Carpathia Capital odnotowała 895 000 zł zysku z inwestycji.

Czytaj więcej

Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2017

Po pierwszym półroczu 2016 roku Carpathia Capital odnotowała 162 tys. zł straty z inwestycji.

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 2/2017 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carpathia Capital S.A. niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Czytaj więcej

OBSZAR DZIAŁANIA

Aero BVB Logo

RYNEK AERO

Rynek Alternatywny Rumuńskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie

Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie

RYNEK BVB

Rynek Główny Rumuńskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

RYNEK GPW

Rynek Główny Polskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Rynek NewConnect

RYNEK NEWCONNECT

Rynek Alternatywny Polskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

CARPATHIA CAPITAL W LICZBACH

SPÓŁKI PORTFELOWE
AKTYWÓW FINANSOWYCH
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
KAPITAŁÓW‍‌ WŁASNYCH

DLACZEGO RUMUNIA?

 • DYNAMIKA ROZWOJU

  7. NAJWIĘKSZY KRAJ POD WZGLĘDEM LICZBY LUDNOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ.

   

  Członkostwo w UE przyczynia się do stopniowego uwalniania się ogromnego potencjału Rumunii zarówno jeżeli chodzi o produkcję, jak i konsumpcję. Najważniejszymi gałęziami rumuńskiej gospodarki są górnictwo, hutnictwo i przemysł maszynowy. Pakiet Międzynarodowego Funduszu Walutowego pomógł przywrócić zaufanie inwestorów oraz ustabilizować rumuńska walutę. W II kwartale 2016 r. rumuńska gospodarka charakteryzowała się najwyższą roczną dynamiką PKB wynoszącą aż 5,9% rdr.  Więcej
 • PERSPEKTYWY WZROSTU

  PRZYSTĄPIENIE DO UE POZYTYWNIE WPŁYNĘŁO NA POTENCJAŁ I STABILNOŚĆ GOSPODARKI.

   

  Zagraniczni inwestorzy bardzo szybko spostrzegli nowe możliwości inwestycyjne, co zostało odzwierciedlone przez napływ kapitałów. Kultura prowadzenia biznesu znajduje się na wysokim poziomie, a rozwój przedsiębiorczości w Rumunii wspierany jest przez rozbudowę infrastruktury biznesowej, ograniczenie biurokracji, lepsze informowanie społeczeństwa o programach wsparcia prywatnych inicjatyw, a także nagłaśnianie sukcesów rumuńskich przedsiębiorców.  WIĘCEJ
 • SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA

  3,8% WZROSTU REALNEGO PKB – NAJWYŻSZY WYNIK WSRÓD KRAJÓW EU28

   

  Sytuacja makroekonomiczna Rumunii jest jedną z najlepszych w UE pod względem realnego wzrostu PKB, deficytu budżetowego i długu publicznego, presji inflacyjnej oraz bilansu obrotów bieżących. Wraz z upływem czasu możemy spodziewać się dalszego umocnienia się rumuńskiej gospodarki, co poskutkuje silnym ożywieniem popytu wewnętrznego zwłaszcza w sektorze prywatnym i zamknięciem luki popytowej w 2. połowie 2016 roku.  WIĘCEJ

GRUPA KOMPLETNA

CARPATHIA CAPITAL JEST CZĘŚCIĄ INC GROUP – KOMPLETNEJ GRUPY NA RYNKU KAPITAŁOWYM

Grupa INC SA od ponad 20 lat funkcjonuje jako polska spółka doradczo-inwestycyjna działająca na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Od roku 2006 spółka jest notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. INC SA była wielokrotnie nagradzana przez GPW, Forbes, Home&Market jako najaktywniejszy autoryzowany doradca NewConnect. W 2009 r. INC SA otrzymała nagrodę GPW za wkład w powstanie rynku Catalyst.

Carpathia Capital SA jest pierwszą polską spółką notowaną na rynku AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Spółka działa jako fundusz VK/PE dla sektora MSP w Polsce i w Rumunii.

W 2015 INC SA sfinalizowała projekt nabycia Domu Maklerskiego. Dom Maklerski INC SA (dawniej PricewaterhouseCoopers Securities SA) posiada licencję KNF na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

W 2014 roku powstała spółka INC Rating – polska agencja ratingowa specjalizująca się w ocenie wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. INC Rating posiada licencję ESMA – Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

INC East&West to spółka non profit, która realizuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Misją spółki jest promocja tematyki historycznej i postaw obywatelskich oraz wzmacnianie więzi z Polonią i Polakami za Granicą.

INC - 100%
CARPATHIA CAPITAL - 42%
DOM MAKLERSKI INC - 95%
INC RATING - 51%
INC SAB - 100%
INC EAST&WEST - 100%
FUNDACJA ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO - 100%
INKUBATOR NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY - 48%
Carpathia Capisal SA

CARPATHIA CAPITAL

Fundusz typu Venture Capital/Private Equity zajmujący się inwestowaniem w spółki charakteryzujące się dużą dynamiką wzrostu.

INC SA

INC SA

Wielokrotny laureat nagród GPW oraz magazynu Forbes i Home&Market.

DM INC SA

DOM MAKLERSKI INC

Dom Maklerski INC SA z siedzibą w Poznaniu  posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

INC Rating

INC RATING

Polska Agencja Ratingowa posiadająca licencję ESMA specjalizująca się w ratingach samorządów.

INC East and West Spółka non profit zajmująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu, promująca postawy obywatelskie.

INC EAST&WEST

Spółka non profit zajmująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu, promująca postawy obywatelskie.

Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego

FUNDACJA RRK

Fundacja działająca w ramach rozwoju i edukacji w zakresie rynku kapitałowego w Polsce i na świecie.

Carpathia Capital SA jest pierwszą polską spółką
notowaną na rynku AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie.
Spółka działa jako fundusz VC/PE dla sektora MSP w Polsce i Rumunii.

CARPATHIA CAPITAL NEWS

Carpathia Capital News 2/2017

CC NEWS 2/2017

Carpathia Capital News 1/2017

CC NEWS 1/2017

Carpathia Capital News 5/2016

CC NEWS 5/2016

Carpathia Capital News 4/2016

CC NEWS 4/2016

formularz kontaktowy