Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w 2019 r.

Fundusz

INWESTUJEMY DŁUGOTERMINOWO Z MYŚLĄ O NASZYCH INWESTORACH

Nasza strategia zakłada dokonywanie inwestycji długoterminowych w imieniu naszych akcjonariuszy. Specjalizujemy się w inwestowaniu na rynkach CEE, na których posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie, gdyż jesteśmy częścią polskiej grupy kapitałowej INC S.A. Pracujemy dla oraz z naszymi inwestorami maksymalizując przy tym wartość dodaną wynikającą ze współpracy.  Dotychczasowe aktywne zarządzanie funduszem pozwoliło nam generować zyski, które następnie przekazaliśmy naszym inwestorom w formie dywidendy. W 2018 roku Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę dywidendy na poziomie 3,19% liczoną w stosunku do kapitałów własnych na koniec grudnia 2018 r.

Dołącz do nas, ludzi z pasją do rynku kapitałowego!

Ros1-1 (2)

Znamy rynek

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym w działalności doradczej, ale przede wszystkim inwestycyjnej. Historia naszego sukcesu jest uwiarygodnieniem naszej przyszłości.

Ros2-1 (2)

Grupa kapitałowa

Działając w grupie kapitałowej mamy możliwość selekcji perspektywicznych podmiotów, ale przede wszystkim bierzemy udział w IPO, co zapewnia naszym inwestorom dobrą pozycję inwestycyjną.

Ros3-1 (2)

Dobra strategia

Ekspozycja na dynamicznie rozwijające się podmioty oraz odpowiednia dywersyfikacja zwiększają prawdopodobieństwo na długoterminowy wzrost wartości kapitału i coroczną wypłatę dywidendy.

Jak inwestujemy

Nasza strategia zakłada inwestycje w podmioty o stabilnej sytuacji finansowej, które posiadają duży potencjał wzrostu w perspektywie najbliższych 3-5 lat. Szerokie oraz dokładne due delligence potencjalnych spółek portfelowych, aktywne zarządzanie portfelem oraz pełna transparentność na rynku pomaga nam osiągnąć założone cele.

Nie specjalizujemy się w jednym segmencie – jesteśmy otwarci na rynek, obserwując potencjał firm i ich produktów. Znamy się na rynkach finansowych, dlatego potrafimy ocenić potencjał projektów oraz określić perspektywę i zweryfikować ich założenia. Za to właśnie cenią nas Inwestorzy. Nasz zespół zajmuje się inwestycjami od ponad 20 lat, przeanalizowaliśmy już setki projektów, pomysłów i gotowych już działających modeli. Potrafimy wyszukiwać i weryfikować te najbardziej perspektywiczne projekty spełniające nasze wymagania, ale przede wszystkim dające wiarygodne prognozy na rozwój, zysk i dywidendę. Zawsze pamiętamy, że podejmujemy decyzję w imieniu Inwestorów, którzy właśnie nam zaufali. A to dla nas najwyższa wartość!

Zrzut ekranu 2019-07-10 o 16.06.46
Zrzut ekranu 2019-07-10 o 16.05.39
Zrzut ekranu 2019-07-10 o 16.06.02
Zrzut ekranu 2019-07-10 o 16.05.32

CARPATHIA CAPITAL W LICZBACH

Dokonanych inwestycji
Zakończonych inwestycji
Aktywnych inwestycji
Rynki notowań Funduszu

GRUPA KOMPLETNA

Carpathia Capisal SA

CARPATHIA CAPITAL

Fundusz typu Venture Capital/Private Equity zajmujący się inwestowaniem w spółki charakteryzujące się dużą dynamiką wzrostu.

INC SA

INC SA

Wielokrotny laureat nagród GPW oraz magazynu Forbes i Home&Market.

DM INC SA

DOM MAKLERSKI INC

Dom Maklerski INC SA z siedzibą w Poznaniu  posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

INC East and West Spółka non profit zajmująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu, promująca postawy obywatelskie.

INC EAST&WEST

Spółka non profit zajmująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu, promująca postawy obywatelskie.

Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego

FUNDACJA RRK

Fundacja działająca w ramach rozwoju i edukacji w zakresie rynku kapitałowego w Polsce i na świecie.

Carpathia Capital S.A. jest pierwszą polską spółką
notowaną na rynku AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie oraz na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Spółka działa jako fundusz VC/PE dla sektora MŚP w Polsce i Rumunii.

Fundusz

Nasz cel to długoterminowy wzrost wartości Carpathii Capital, który chcemy osiągnąć poprzez starannie wyselekcjonowane inwestycje na rynku MŚP. Pracując na rynku finansowym szczególną uwagę przykładamy do kontaktu oraz współpracy z naszymi inwestorami.

Perspektywiczny rozwój

Inwestujemy w firmy z sektora MŚP oraz firmy rodzinne

Mocne finanse

Doświadczenie funduszu oraz solidne wyniki finansowe

Wartości etyczne

Dbałość o wartości etyczne, firma odpowiedzialna społecznie

Doświadczony zespół

6 maklerów papierów wartościowych, 2 doradców inwestycyjnych/CFA oraz 5 certyfikowanych doradców ASO*

*zespół Carpathia Capital S.A. i grupy INC

Licencja na zarządzanie

Fundusz jest wpisany do rejestru Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI) prowadzonego przez KNF

Dwa rynki notowań

Fundusz jest notowany na rynku AeRO oraz znajduje się w trakcie procedury wprowadzenia do obrotu na NewConnect

Indywidualna obsługa

Każdy z inwestorów otrzymuje indywidualne wsparcie analityka w zakresie obsługi rachunku maklerskiego