Nasze Kalendarium zawiera informacje o terminach publikacji raportów okresowych, konferencjach wynikowych, datach walnych zgromadzeń, oraz datach najistotniejszych zdarzeń korporacyjnych.

15.02.2017
Raport kwartalny za IV kwartał 2016

28.04.2017
Raport roczny za rok 2016

15.05.2017
Raport kwartalny za I kwartał 2017

30.08.2017
Raport półroczny za I półrocze 2017 roku

13.11.2017
Raport kwartalny za III kwartal 2017 roku

15.01 – 15.02.2016
Okres zamknięty

15.02.2016
Raport kwartalny za IV kwartał 2015

29.03 – 29.04.2016
Okres zamknięty

29.04.2016
Raport roczny za rok 2015

30.07 – 31.08.2016
Okres zamknięty

31.08.2016
Raport półroczny za I półrocze 2016 roku

13.10 – 13.11.2016
Okres zamknięty

14.11.2016
Raport kwartalny za III kwartal 2016 roku