Kalendarium

Nasze Kalendarium zawiera informacje o terminach publikacji raportów okresowych, konferencjach wynikowych, datach walnych zgromadzeń, oraz datach najistotniejszych zdarzeń korporacyjnych.

15.01 – 14.02.2022
Okres zamknięty

14.02.2022
Raport kwartalny za IV kwartał 2021

31.03 – 30.04.2022
Okres zamknięty

30.04.2022
Raport roczny za rok 2021

13.04 – 13.05.2022
Okres zamknięty

13.05.2022
Raport kwartalny za I kwartał 2022

13.07 – 12.08.2022
Okres zamknięty

12.08.2022
Raport kwartalny za II kwartał 2022

15.10 – 14.11.2022
Okres zamknięty

14.11.2022
Raport kwartalny za III kwartał 2022

Menu