Polityka Dywidendy

Stanowisko odnośnie polityki dywidendy, zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego spółek notowanych na rynku AeRO

Spółka uchwaliła politykę dywidendy, zgodnie z którą stopa dywidendy liczona od kapitałów własnych będzie nie mniejsza niż stopa lombardowa NBP. W przypadku braku wypłaty dywidendy w danym roku kalendarzowym Spółka zamierza wypłacać w kolejnym roku dywidendę dwukrotnie wyższą od pierwotnie zakładanej.

Historia wypłaty dywidendy

Spółka Carpathia Capital wypłacała akcjonariuszom dywidendę w wysokości 3,60% za rok 2017 (stopa dywidendy liczona względem kapitałów własnych), za 2018 rok na poziomie 3,19%, za rok 2019 na poziomie 3,19% i za rok 2020 na poziomie 3,68%.

Menu