Stanowisko odnośnie polityki dywidendy, zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego spółek notowanych na rynku AeRO

Decyzję w sprawie przeznaczenia zysku podejmuje corocznie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jednakże intencją Spółki jest niewypłacanie dywidendy w okresie najbliższych dwóch lat (z zysku za rok 2015 i 2016).