Carpathia Capital jest funduszem venture capital/private equity, który powstał w odpowiedzi na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Jest pierwszym funduszem notowanym na rynku alternatywnym AeRO prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Celem inwestycyjnym Spółki jest uzyskanie długookresowego wzrostu kapitału, poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych emitowanych przez MŚP, notowanych na rynkach głównych Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a także na rynkach alternatywnych AeRO i NewConnect.

Strategia Spółki opiera się na następujących filarach:

Znakomita okazja

Zarząd spółki jest zdania, że brak długookresowego kapitału w sektorze MŚP Europy Środkowo-Wschodniej, przy jednoczesnym wysokim zapotrzebowaniu na kapitał i jego ograniczonej podaży, dostarcza wiele ciekawych możliwości inwestycyjnych. Inicjatywa rumuńskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie aby utworzyć rynek alternatywny AeRO jest wielką szansą dla sektora MŚP, gdyż stworzona została dodatkowa przestrzeń rynkowa zarówno dla wejść jak i wyjść.

Unikalne portfolio

Portfel Spółki będzie zróżnicowaną mieszanką firm we wczesnym stadium rozwoju i wzrostu z doświadczoną kadrą zarządzającą dającą atrakcyjne perspektywy na przyszłość. Zwrot z inwestycji nie będzie naszym jedynym celem ekonomicznym. Chcemy również wspierać rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez aktywny udział w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

Założyciele

Założycielem Carpathia Capital jest INC S.A. – spółka publiczna notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. INC S.A. to spółka doradczo-inwestycyjna działająca na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W ciągu 20 lat INC doradzała ponad 120 spółkom przy wejściu na rynek główny i alternatywny warszawskiej giełdy, pozyskując dla nich ponad 1 023 milionów zł kapitału. W lutym 2015 roku INC została Autoryzowanym Doradcą na rynku AeRO. Od tamtej pory udało wprowadzić się dwie firmy na rynek alternatywny rumuńskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie.

Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie
Spółka notowana na AeRO BVB
logo_GPW
unnamed