Akcjonariat

Struktura akcjonariatu z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA:

 

Akcjonariusz Liczba Akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
INC S.A. 1 219 851 29,02% 2 219 851 42,67%
Pozostali akcjonariusze:

 

Akcjonariusz Liczba Akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Carpathia Capital S.A. 172 602 4,11% 0 0.00%
Menu