Struktura akcjonariatu z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA:
Akcjonariusz Liczba Akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach Kapitał własny [ tys. zł]
INC S.A. 1 120 343 26,66% 2 120 343 40,75% 22 549
Pozostali akcjonariusze:
Akcjonariusz Liczba Akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach Kapitał własny [ tys. zł]
Carpathia Capital S.A. 172 602 4,11% 0 0.00% 10 074