Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

Adres siedziby: ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań
email: office@carpathiacapital.eu

KRS 0000511985
NIP 7811897074
REGON 302762319

Kapitał zakładowy 2 101 381,50 zł
Kapitał wpłacony 2 101 381,50 zł

Menu