Spółka nie przewiduje publikacji  prognozy wyników finansowych na 2016 r.