Stanowisko odnośnie polityki dywidendy, zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego spółek notowanych na rynku AeRO

Spółka uchwaliła politykę dywidendy, zgodnie z którą stopa dywidendy liczona od kapitałów własnych będzie nie mniejsza niż stopa lombardowa NBP (aktualnie: 2,50%). W przypadku braku wypłaty dywidendy w danym roku kalendarzowym Spółka zamierza wypłacać w kolejnym roku dywidendę dwukrotnie wyższą od pierwotnie zakładanej.

Carpathia Capital wypłaciła akcjonariuszom dywidendę w wysokości 3,60% za rok 2017 (stopa dywidendy liczona względem kapitałów własnych), a za 2018 rok na poziomie 3,19%.

Ostateczna wartość zarekomendowanej dywidendy uzależniona jest od wyników audytu sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz od uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.