O spółce

Carpathia Capital ASI S.A. to pierwszy w Polsce fundusz VC/PE, skupiający swoją działalność na inwestowaniu w projekty crowdfundingowe z obszaru tzw. nowej ekonomii. Fundusz jest notowany na rynku NewConnect oraz AeRO prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Celem inwestycyjnym Spółki jest uzyskanie długookresowego wzrostu kapitału, poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych.

Strategia Spółki opiera się na następujących filarach

Odpowiedź na potrzeby rynku

Zarząd spółki jest zdania, że brak długookresowego kapitału w sektorze MŚP Europy Środkowo-Wschodniej dostarcza wiele ciekawych możliwości inwestycyjnych. Zespół specjalistów Carpathii Capital ASI analizuje rynek crowdinvestingu, celem inwestycji. Spółki, które poszukują finansowania na platformach equity crowdfundingowych charakteryzujące się wysoką dynamiką wzrostu oraz działające w branżach nowych technologii mogą liczyć na nasze zaangażowanie kapitałowe oraz wsparcie eksperckie w rozwoju spółki.

Spółki z tzw. nowej ekonomii

Portfel Spółki składa się z przedsiębiorstw o wysokiej dynamice wzrostu, w dużej mierze we wczesnym stadium rozwoju. Za wybór spółek portfelowych odpowiada zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem inwestycyjnym. Szerokie oraz dokładne due delligence, aktywne zarządzanie portfelem i pełna transparentność na rynku pomaga nam osiągać zakładane cele. Potrafimy oceniać potencjał projektów oraz dostosowywać strategię zależnie od warunków rynkowych.

Założyciele

Założycielem Carpathia Capital ASI S.A. jest INC S.A. – spółka publiczna notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. INC S.A. to spółka działająca na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Od 2005 roku GK INC, w skład której wchodzi m.in. Dom Maklerski INC, doradzała ponad 120 spółkom przy wejściu na rynek główny i alternatywny warszawskiej giełdy. Nasi klienci pozyskali z naszą pomocą ponad 1 mld zł kapitału.

Menu