Kalendarium

Nasze Kalendarium zawiera informacje o terminach publikacji raportów okresowych, konferencjach wynikowych, datach walnych zgromadzeń, oraz datach najistotniejszych zdarzeń korporacyjnych.

15.01 – 14.02.2023
Okres zamknięty

14.02.2023
Raport kwartalny za IV kwartał 2022

29.03 – 28.04.2023
Okres zamknięty

28.04.2023
Raport roczny za rok 2022

12.04 – 12.05.2023
Okres zamknięty

12.05.2023
Raport kwartalny za I kwartał 2023

15.07 – 14.08.2023
Okres zamknięty

14.08.2023
Raport kwartalny za II kwartał 2023

15.10 – 14.11.2023
Okres zamknięty

14.11.2023
Raport kwartalny za III kwartał 2023

Menu