Kalendarium

Nasze Kalendarium zawiera informacje o terminach publikacji raportów okresowych, konferencjach wynikowych, datach walnych zgromadzeń, oraz datach najistotniejszych zdarzeń korporacyjnych.

15.01 – 14.02.2024
Okres zamknięty

14.02.2024
Raport kwartalny za IV kwartał 2023

31.03 – 30.04.2024
Okres zamknięty

30.04.2024
Raport roczny za rok 2023

15.04 – 15.05.2024
Okres zamknięty

15.05.2024
Raport kwartalny za I kwartał 2024

19.06.2024
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

15.07 – 14.08.2024
Okres zamknięty

14.08.2024
Raport kwartalny za II kwartał 2024

15.10 – 14.11.2024
Okres zamknięty

14.11.2024
Raport kwartalny za III kwartał 2024

Menu