Viewing post categorized under: Raporty Bieżące
ipad-macbook-tablet-computer-38526

Raport bieżący 1/2018 – Harmonogram publikacji raportów okresowych

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o przyjęciu harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. Spółka przekaże raporty okresowe w następujących terminach: • Raport kwartalny za czwarty kwartał 2017 r. – 29 stycznia 2018 r. • Raport roczny za 2017 r. – 27 kwietnia 2018 r. • Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 […]

Czytaj więcej
black-and-white-city-man-people

Raport bieżący nr 2/2017 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carpathia Capital S.A. niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Czytaj więcej
document-428331_640

Raport bieżący nr 1/2017 – harmonogram publikacji raportów okresowych

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o przyjęciu harmonogramu przekazywania raportów okresowych.

Czytaj więcej
ipad-macbook-tablet-computer-38526

Raport bieżący nr 17/2016 – Naruszenie warunków emisji obligacji przez Moto44 S.A.

Carpathia Capital S.A. nie wyraziła zgody na propozycję przedłużenie terminu wykupu obligacji na warunkach przedstawionych przez Emitenta Obligacji.

Czytaj więcej
pexels-photo-196659

Raport Bieżący 16/2016 – Aktualizacja harmonogramu przekazywania raportów okresowych

Spółka podjęła decyzję o zmianie daty przekazania raportu za trzeci kwartał 2016 r. Pierwotnie data została ustalona na dzień 13 listopada 2016 r. (niedziela). Zmieniona data przekazania raportu to 14 listopada 2016 r. (poniedziałek).

Czytaj więcej