Zysk Giełdy w Bukareszcie wrósł dwukrotnie

Dwie duże transakcje spowodowały znaczące polepszenie wyników Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB). Pierwsza emisja publiczna dystrybutora energii – Electrica i sprzedaż 5% udziałów w spółce Romgaz, spowodowały podwojenie wartości transakcji na rumuńskim rynku. BVB raportowała przychody w wysokości 1,9 mln EUR w drugim kwartale 2014 r., zysk operacyjny wzrósł o 289% do 1,05 mln EUR, a zysk netto potroił się i osiągnął wartość niespełna 1 mln EUR. Obroty na rynku wzrosły o 69% do 1,63 mld EUR w pierwszej połowie 2014 r. względem tego samego okresu w roku poprzednim. Około pół mld EUR zostało wygenerowane przez dwie wspomniane transakcje. IPO Electrica osiągnęło wartość 355 mln EUR, a akcje Romgaz zostały sprzedane za 146 mln EUR. Ludwik Sobolewski, od września 2013 r. prezes BVB, przyspieszył modernizację rumuńskiego rynku i postawił cel przed całą gospodarką – osiągnięcie statusu kraju rozwijającego się. Giełda w Bukareszcie jest obecnie kontrolowana przez firmy maklerskie, banki i fundusze inwestycyjne, żaden z akcjonariuszy nie może osiągnąć udziału większego niż 5%. Wśród największych udziałowców są Franklin Templeton, ING, BCR-Erste, ale również rumuńskie fundusze inwestycyjne.Tagi: , , , ,