Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Zarząd spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lutego 2016 roku na godzinę 9.30, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz inne załączniki dostępne są w zakładce Walne Zgromadzenia.Tagi:

Leave a Comment