Znamy więcej szczegółów nowego rynku dla małych firm

Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) chce aby do końca roku przynajmniej 5 firm było notowanych na nowym rynku dla małych i średnich przedsiębiorstw, powiedział Ludwik Sobolewski – prezes BVB. Sobolewski dodał również, że: „Naszym celem jest ponowne uruchomienie tego rynku poprzez jednoczesny debiut kilku firm. Oczekujemy, że większość z nich przeprowadzi oferty jeszcze przed debiutem.” Celem Sobolewskiego jest stworzenie rynku, na którym mniejsze rumuńskie firmy, a nawet startupy, będą mogły zdobyć finansowanie, podobnego do NewConnect, stworzonego przez Ludwika Sobolewskiego w Warszawie, gdy był on prezesem tamtejszej giełdy. NewConnect został uruchomiony w 2007 roku, obecnie notowanych jest tam ponad 430 spółek, a łączna kapitalizacja rynkowa wynosi około 2,3 mld EUR. Nowy rynek został nazwany AeRO i ma zastąpić obecny system alternatywnego obrotu (ATS). Na rynku będą obowiązywały nowe zasady, dzięki którym będzie bardziej dostępny i efektywny. Przede wszystkim AeRO będzie regulowany bezpośrednio przez BVB, nie jak ATS przez rumuński nadzór finansowy (ASF). Zmiana ta powinna ograniczyć ilość potrzebnych dokumentów i znacząco przyspieszyć proces wprowadzania do obrotu. Spółki planujące debiut na AeRO nie będą już musiały przygotowywać prospektu emisyjnego zatwierdzanego przez ASF. Na rynku będą funkcjonowały dwa główne warunki wprowadzenia do obrotu. Po pierwsze free float (akcje posiadane przez akcjonariuszy mniejszościowych) muszą stanowić nie mniej niż 10% kapitału własnego spółki, lub akcje spółki znajdują się w portfelach przynajmniej 30 inwestorów. Drugim warunkiem jest spodziewana kapitalizacja, nie niższa niż 250 000 EUR. Mimo że spodziewana płynność na nowym rynku nie będzie duża, to powinien on stać się interesującą alternatywą dla inwestorów, nie tylko rumuńskich, ale również międzynarodowych. Nowy rynek stanie się również szansą dla notowanych spółek, będą one mogły ubiegać się o wprowadzenie do obrotu na BVB oraz organizować dodatkowe emisje, wraz z rozwojem ich działalności. Kluczowa rola została przewidziana dla pośredników. Na wzór polskiego rynku będą oni nazywani autoryzowanymi doradcami, obowiązkiem każdej z notowanych spółek będzie podpisanie umowy z jednym z nich. Rola doradcy będzie polegała na sporządzeniu wymaganej dokumentacji oraz wsparciu, w okresie pierwszego roku notowań, w zakresie raportowania finansowego i komunikacji z inwestorami. BVB spodziewa się, że nowy rynek rozpocznie działalność w ciągu dwóch miesięcy, po tym jak dokumentacja i zasady obrotu zostaną zatwierdzone przez ASF.   Źródło: http://www.romania-insider.com/Tagi: , ,