Marcin Kaczmarek

DYREKTOR DS. ROZWOJU STRATEGICZNEGO

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Komunikacji Społecznej na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Specjalista ds. marketingu z wieloletnim doświadczeniem. Był konsultantem i szkoleniowcem w projekcie Przygotowania do Eksportu - Marketing Wystawienniczy. Współpracował z wieloma firmami z sektora B2B w zakresie doradztwa, a także z instytucjami pozarządowymi, w tym Fundacją Teraz Polska czy Instytutem Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Uhonorowany podziękowaniem za wspieranie polskiej przedsiębiorczości przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Pomysłodawca i koordynator wielu działań i projektów realizowanych z instytucjami pozarządowymi oraz gospodarczymi, w tym z Krajową Izbą Gospodarczą.

Wiktor Tomaszewski

Analityk prowadzący

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość – specjalność Finanse Audyt i Podatki oraz Politechniki Poznańskiej (Inżynieria biomedyczna). Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 15/2018. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Domu Maklerskim oraz Funduszu Inwestycyjnym.

Jacek Skrzypczak

Analityk

Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych (licencja nr 1252).

Mateusz Ostrowski

Analityk

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw – specjalność Operacje finansowe funduszy inwestycyjnych. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych uprawniającą do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego nr 3125 oraz Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 5/2014.

Roma Pawłowska

Dyrektor Biura Zarządu

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w Instytucie Psychologii UAM.

Paulina Strzelecka

Specjalista ds. marketingu

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych na UAM w Poznaniu na specjalności: wschodoznawstwo. Koordynatorka projektów realizowanych z organizacjami NGO oraz rządowymi w tym Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz placówkami dyplomatycznymi RP. Współpracowała jako asystent audytora i tłumacz języka rosyjskiego dla polskich spółek działających na Białorusi i w Rosji. Specjalista ds. komunikacji korporacyjnej oraz marketingu.