Piotr Białowąs

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Zielonogórskiej oraz Podyplomowego Studium Stowarzyszenia Inicjatyw Menedżerskich. Pracował w Staropolskim Domu Maklerskim S.A. oraz Polskim Funduszu Kapitałowym S.A. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 105/2011). Prezes Zarządu Carpathia Capital S.A. (VC/PE notowana na rynku AeRO ATS Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie), członek Zarządu IPO Doradztwo Finansowe S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego INC S.A. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek z sektora nowoczesnych technologii, budownictwa, ochrony zdrowia i produkcyjnego. Członek Komitetu Inwestycyjnego Inkubatora Innowacji INTERIOR z siedzibą w Nowej Soli.

Adam Bochyński

Analityk

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa oraz na specjalności Zarządzanie Jakością. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych uprawniającą do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego nr 3017 oraz Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 125/2012. Były i obecny członek rad nadzorczych wielu spółek, m.in. Alkal S.A., INC Rating Sp z o.o., GGF S.A., FZ Group S.A., EastWest Sp. z o.o.

Mateusz Ostrowski

Analityk

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw – specjalność Operacje finansowe funduszy inwestycyjnych. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych uprawniającą do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego nr 3125 oraz Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 5/2014.

Roma Pawłowska

Dyrektor Biura Zarządu

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w Instytucie Psychologii UAM.

Paulina Strzelecka

Specjalista ds. marketingu

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych na UAM w Poznaniu na specjalności: wschodoznawstwo. Koordynatorka projektów realizowanych z organizacjami NGO oraz rządowymi w tym Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz placówkami dyplomatycznymi RP. Współpracowała jako asystent audytora i tłumacz języka rosyjskiego dla polskich spółek działających na Białorusi i w Rosji. Specjalista ds. komunikacji korporacyjnej oraz marketingu.