Zespół Carpathia Capital:

Albert Trąpczyński

Fund Menager

Doktorant w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz University of Zagreb, Faculty of Business and Economics (w ramach programu Erasmus +). Wykładowca w ramach studiów podyplomowych (z zakresu strategii inwestycyjnych i zarządzania portfelem inwestycyjnym). Autor publikacji z zakresu rynku kapitałowego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zbierał w wiodących podmiotach doradczych oraz w departamencie zarządzania aktywami w EFIX Dom Maklerski S.A. (będąc współodpowiedzialnym za strategie inwestycyjne wyróżniane w rankingach Asset Management Gazety Giełdy Parkiet). Makler Papierów Wartościowych (nr licencji 3084).

Katarzyna Pankowska

Analityk

Absolwentka kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu – specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w jednym z większych światowych banków oraz w funduszu promującym rozwój regionu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 14/2018.

Jacek Skrzypczak

Analityk

Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych (licencja nr 1252).

Sylwia Kułaczkowska

Koordynator ds. marketingu

Absolwentka Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na specjalności: handel i marketing. Odpowiedzialna za koordynację działań marketingowych i współpracę z podmiotami zewnętrznymi, w tym kontakt z instytucjami rynku finansowego oraz z mediami branżowymi. Współpracowała przy realizacji Balu Rynku Kapitałowego oraz konferencji naukowych na UEP. Odpowiada za stałą komunikację z rynkiem i potencjalnymi odbiorcami.

Zespół grupy INC:

Sebastian Trębicki

Dyrektor Działu Sprzedaży

Studiował Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym jak i korporacyjnym, które zdobywał podczas tworzenia zespołów w wielu firmach. Prowadził szkolenia indywidualne i grupowe dla zespołów sprzedażowych w firmach krajowych oraz międzynarodowych. Posiada wiele licencji z zakresu oferowania produktów finansowych. Od ponad 11 lat zawodowo związany z rynkiem finansowym.

Piotr Zygmanowski

Analityk

Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse zdobyty na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Legitymuje się Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 47/2012, licencją Maklera Papierów Wartościowych nr 2964 oraz certyfikatem The Chartered Financial Analyst (CFA). Członek Rady Nadzorczej Remedis S.A. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych „Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Marcin Kaczmarek

DYREKTOR DS. ROZWOJU STRATEGICZNEGO

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Komunikacji Społecznej na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Specjalista ds. marketingu z wieloletnim doświadczeniem. Był konsultantem i szkoleniowcem w projekcie Przygotowania do Eksportu - Marketing Wystawienniczy. Współpracował z wieloma firmami z sektora B2B w zakresie doradztwa, a także z instytucjami pozarządowymi, w tym Fundacją Teraz Polska czy Instytutem Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Uhonorowany podziękowaniem za wspieranie polskiej przedsiębiorczości przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Pomysłodawca i koordynator wielu działań i projektów realizowanych z instytucjami pozarządowymi oraz gospodarczymi, w tym z Krajową Izbą Gospodarczą.

Paulina Strzelecka

Specjalista ds. PR

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych na UAM w Poznaniu na specjalności: wschodoznawstwo. Koordynatorka projektów realizowanych z organizacjami NGO oraz rządowymi w tym Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz placówkami dyplomatycznymi RP. Współpracowała jako asystent audytora i tłumacz języka rosyjskiego dla polskich spółek działających na Białorusi i w Rosji. Specjalista ds. komunikacji korporacyjnej oraz marketingu.