Albert Trąpczyński

Fund Menager

Doktorant w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz University of Zagreb, Faculty of Business and Economics (w ramach programu Erasmus +). Wykładowca w ramach studiów podyplomowych (z zakresu strategii inwestycyjnych i zarządzania portfelem inwestycyjnym). Autor publikacji z zakresu rynku kapitałowego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zbierał w wiodących podmiotach doradczych oraz w departamencie zarządzania aktywami w EFIX Dom Maklerski S.A. (będąc współodpowiedzialnym za strategie inwestycyjne wyróżniane w rankingach Asset Management Gazety Giełdy Parkiet). Makler Papierów Wartościowych (nr licencji 3084).

Mateusz Ostrowski

Analityk

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw – specjalność Operacje finansowe funduszy inwestycyjnych. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych uprawniającą do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego nr 3125 oraz Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 5/2014.

Jacek Skrzypczak

Analityk

Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych (licencja nr 1252).

Sebastian Trębicki

Dyrektor działu sprzedaży

Studiował Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym jak i korporacyjnym, które zdobywał podczas tworzenia zespołów w wielu firmach. Prowadził szkolenia indywidualne i grupowe dla zespołów sprzedażowych w firmach krajowych oraz międzynarodowych. Posiada licencje z zakresu oferowania produktów finansowych. Od ponad 11 lat zawodowo związany z rynkiem finansowym

Paulina Strzelecka

Specjalista ds. marketingu

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych na UAM w Poznaniu na specjalności: wschodoznawstwo. Koordynatorka projektów realizowanych z organizacjami NGO oraz rządowymi w tym Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz placówkami dyplomatycznymi RP. Współpracowała jako asystent audytora i tłumacz języka rosyjskiego dla polskich spółek działających na Białorusi i w Rosji. Specjalista ds. komunikacji korporacyjnej oraz marketingu.