Zariul Financiar o planach inwestycyjnych Carpathia Capital

Fundusz inwestycyjny Carpathia Capital (CRPC), notowany na rynku alternatywnym AeRO organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie, planuje przeprowadzić w tym roku pięć inwestycji o wartości 3 mln lei w małe i średnie rumuńskie przedsiębiorstwa oraz dezinwestycję o wartości 500 000 lei z oczekiwaną stopą zwrotu w wysokości 40%. Pierwsza inwestycja zrealizowana przez fundusz Carpathia Capital to nabycie w marcu br. pakietu 10% akcji dostawcy usług IT Bittnet Systems (BNET), za kwotę 150 000 euro (600 000 lei). Spółka z branży IT zadebiutowała na rynku AeRO w kwietniu, natomiast fundusz Carpathia Capital zlikwidował część inwestycji ze stopą zwrotu na poziomie 20%. Model biznesowy funduszu to inwestycje nie przekraczające miliona lei w firmy sektora MŚP, które następnie zadebiutują w alternatywnym systemie obrotu AeRO BVB lub na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.Tagi: , , ,