Wskaźnik absorpcji funduszy UE na poziomie 45%

Według raportu opublikowanego na stronie Ministerstwa Funduszy Europejskich, obecny wskaźnik absorbcji funduszy europejskich w Rumunii (na lata 2007-2013) wyniósł około 45%. Wartość zestawień wydatków, przedstawiona Komisji Europejskiej, wynosi ponad 8,58 miliardów euro. Wskaźnik absorbcji z Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich osiągnął rekordowy poziom 33%, podczas gdy wykorzystanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Zwiększenia Konkurencyjności Gospodarczej przewyższyło 47%. W ostatnim czasie rumuński rząd zaakceptował nową pożyczkę od Skarbu Państwa w celu uzyskania niezbędnych funduszy dla instytucji zarządzających programami operacyjnymi, które zostaną wykorzystane w celu zapłaty beneficjentom funduszy UE. “Rumuński rząd zaakceptował pożyczkę w wysokości 755 mln lei (170 mln euro), która zostanie wykorzystana w celu zapłaty beneficjentom funduszy UE. Kwoty, które zostaną wypłacone beneficjentom, zostaną zwrócone przez Komisje Europejską po dostarczeniu odpowiedniej dokumentacji”, powiedział Minister do Spraw Funduszy Europejskich, Eugen Teodorovici. Źródło: romania-insider.comTagi: ,