Większość rumuńskich firm zamierza zwiększyć swoje wydatki na R&D

Wydatki na badania i rozwój stanowią w Rumunii jedynie 0,49% PKB. To najgorszy wynik wśród wszystkich krajów objętych badaniem przez Deloitte w 2014 Deloitte CE R&D Report. Jednocześnie badanie wskazuje, że większość rumuńskich firm zamierza wydawać więcej w najbliższych latach. Ahmed Hassan, Partner Zarządzający w Deloitte Romania, wymienia przyczyny tak niskich wydatków, wśród nich: brak inicjatyw rządowych zmierzających do zachęcenia przedsiębiorców do ponoszenia większych nakładów na R&D, wciąż zbyt uciążliwą biurokrację oraz obawy dotyczące traktowania wydatków na badania przez rumuńskie organy podatkowe. Mimo to badanie wskazuje, że aż 57% rumuńskich przedsiębiorstw wydaje 3% swoich przychodów na badania i rozwój. Jednocześnie więcej niż 80% badanych deklaruje wzrost wydatków w ciągu najbliższych trzech, do pięciu lat. Żaden z badanych nie planuje zmniejszać tej kategorii wydatków w najbliższych latach. Wyniki badania sugerują, że w niedalekiej przyszłości Rumunia rozpocznie budowę gospodarki opartej na wiedzy. Więcej o badaniu można znaleźć tutaj.Tagi: , , ,