W marcu 2015 r. stopa bezrobocia w Rumunii wyniosła 6,5%

W marcu 2015 r. stopa bezrobocia w Rumunii wyniosła 6,5%,  co stanowi spadek o 0,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca i 0,5% w porównaniu z marcem 2014 r. Według Narodowego Instytutu Statystyki., w marcu b.r. liczba bezrobotnych w wieku od 15 do 74 lat wyniosła 594.000. Stopa bezrobocia wśród mężczyzn wzrosła o 0,5 do 6,7%, natomiast bezrobocie wśród kobiet utrzymuje się na poziomie 6,2%. Wśród osób dorosłych w marcu 5.1% pozostawało bez pracy). Liczba bezrobotnych w wieku 25-74 lat stanowi 72,9% ogółu bezrobotnych. Źródło: economie.hotnews.roTagi: ,