The Economist: Rumunia zanotuje najwyższy w UE wzrost PKB w 2017 roku

The Economist szacuje, że PKB Rumunii wzrośnie o 3,4% w 2017 roku. Będzie to najwyższy wzrost w Europie, spowodowany głównie przez wzrost konsumpcji.

W raporcie „ The World in 2017” wskazuje, że deficyt budżetowy Rumunii przekroczy 3% PKB osiągając poziom 3.2%, stopa inflacji wyniesie 2,2%.

Rumunia osiągnie PKB per capita na poziomie 10 335 tys. USD jako wartości nominalnej. Dostosowana do siły nabywczej, PKB per capita wyniósłby 24 780 USD.

Tymczasem według The Economist największe europejskie gospodarki odnotują jedynie niewielkie wzrosty. Brytyjski magazyn przewiduje wzrost na poziomie 1.3% w Niemczech, 1,1% we Francji, 0,9% we Włoszech i tylko 0,6% w Wielkiej Brytanii.

Rumuńska gospodarka jest jedną z nadynamiczniej rozwijających się w Europie.

Żródło: Romania Insider

Tagi: , ,