Perspektywiczny rozwój

Inwestujemy w firmy z sektora MŚP oraz firmy rodzinne

Mocne finanse

Doświadczenie funduszu oraz solidne wyniki finansowe

Wartości etyczne

Dbałość o wartości etyczne, firma odpowiedzialna społecznie

OBSZAR DZIAŁANIA

Aero BVB Logo

RYNEK AERO

Rynek Alternatywny Rumuńskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie

Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie

RYNEK BVB

Rynek Główny Rumuńskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

RYNEK GPW

Rynek Główny Polskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Rynek NewConnect

RYNEK NEWCONNECT

Rynek Alternatywny Polskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

CARPATHIA CAPITAL NEWS

012018CCNEWSMALY

CC NEWS 1/2018

CCNEWS22017beznew

CC NEWS 2/2017

Carpathia Capital News 1/2017

CC NEWS 1/2017

Carpathia Capital News 5/2016

CC NEWS 5/2016

CARPATHIA CAPITAL W LICZBACH

SPÓŁKI PORTFELOWE
AKTYWÓW FINANSOWYCH
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
KAPITAŁÓW‍‌ WŁASNYCH

GRUPA KOMPLETNA

CARPATHIA CAPITAL JEST CZĘŚCIĄ INC GROUP – KOMPLETNEJ GRUPY NA RYNKU KAPITAŁOWYM

Grupa INC SA od ponad 20 lat funkcjonuje jako polska spółka doradczo-inwestycyjna działająca na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Od roku 2006 spółka jest notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. INC SA była wielokrotnie nagradzana przez GPW, Forbes, Home&Market jako najaktywniejszy autoryzowany doradca NewConnect. W 2009 r. INC SA otrzymała nagrodę GPW za wkład w powstanie rynku Catalyst.

Carpathia Capital SA jest pierwszą polską spółką notowaną na rynku AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Spółka działa jako fundusz VK/PE dla sektora MSP w Polsce i w Rumunii.

W 2015 INC SA sfinalizowała projekt nabycia Domu Maklerskiego. Dom Maklerski INC SA (dawniej PricewaterhouseCoopers Securities SA) posiada licencję KNF na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

W 2014 roku powstała spółka INC Rating – polska agencja ratingowa specjalizująca się w ocenie wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. INC Rating posiada licencję ESMA – Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

INC East&West to spółka non profit, która realizuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Misją spółki jest promocja tematyki historycznej i postaw obywatelskich oraz wzmacnianie więzi z Polonią i Polakami za Granicą.

INC - 100%
CARPATHIA CAPITAL - 42%
DOM MAKLERSKI INC - 95%
INC RATING - 51%
INC SAB - 100%
INC EAST&WEST - 100%
FUNDACJA ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO - 100%
INKUBATOR NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY - 48%
Carpathia Capisal SA

CARPATHIA CAPITAL

Fundusz typu Venture Capital/Private Equity zajmujący się inwestowaniem w spółki charakteryzujące się dużą dynamiką wzrostu.

INC SA

INC SA

Wielokrotny laureat nagród GPW oraz magazynu Forbes i Home&Market.

DM INC SA

DOM MAKLERSKI INC

Dom Maklerski INC SA z siedzibą w Poznaniu  posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

INC Rating

INC RATING

Polska Agencja Ratingowa posiadająca licencję ESMA specjalizująca się w ratingach samorządów.

INC East and West Spółka non profit zajmująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu, promująca postawy obywatelskie.

INC EAST&WEST

Spółka non profit zajmująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu, promująca postawy obywatelskie.

Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego

FUNDACJA RRK

Fundacja działająca w ramach rozwoju i edukacji w zakresie rynku kapitałowego w Polsce i na świecie.

Carpathia Capital SA jest pierwszą polską spółką
notowaną na rynku AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie.
Spółka działa jako fundusz VC/PE dla sektora MSP w Polsce i Rumunii.

DLACZEGO POLSKA I RUMUNIA?

 • STABILNOŚĆ, POTENCJAŁ I ROZWÓJ

  POLSKA JAK I RUMUNIA NALEŻĄ DO WIELU MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI GWARANTUJĄCYCH WIARYGODNOŚĆ DLA INWESTORÓW

   

  Polska jak i Rumunia to doskonałe miejsca do inwestowania i rozwijania biznesu, ze względu na stabilność polityczną i gospodarczą, wykształcone kadry, duży wewnętrzny rynek oraz ogromny potencjał i możliwości jakie drzemią w ich gospodarkach. Pod względem liczby ludności oba kraje znajdują się w czołówce wśród krajów Unii Europejskiej.

  Członkostwo Polski oraz Rumunii w UE przyczynia się do stopniowego uwalniania się ogromnego potencjału zarówno jeżeli chodzi o produkcję, jak i konsumpcję. W 2016 roku polski eksport wzrósł o 2,3 proc., a jego wartość sięgała prawie 184 mld. euro. Blisko 80% tej wartości stanowiła wymiana handlowa z Państwami UE. Dla Rumunii łączny udział krajów UE w eksporcie stanowi ponad 75%. Ponadto, 90% bezpośrednich inwestycji zagranicznych pochodzi z krajów będących członkami wspólnoty europejskiej. Oba kraje należą również do Światowej Organizacji Handlu, a także są członkami NATO co zapewnia im stabilność i bezpieczeństwo w wymiarze ekonomicznym jak i politycznym. • ATRAKCYJNE RYNKI KAPITAŁOWE

  ROZWINIĘTY RYNEK POLSKI ORAZ WSCHODZĄCY RYNEK RUMUŃSKI

   

  29 września 2017 r. FTSE Russell, jedna z wiodących instytucji międzynarodowych analizujących rynki kapitałowe ogłosiła decyzję o przekwalifikowaniu Polski z rynków rozwijających się do rozwiniętych. Decyzja ta wejdzie w życie we wrześniu 2018 roku. Tym samym Polska znajdzie się w grupie 25 najbardziej rozwiniętych światowych rynków. Warto nadmienić, iż jest to pierwszy przypadek zakwalifikowania się do tego grona kraju z Europy Środkowo-Wschodniej. W roku 2017 FTSE Russell zdecydował się również umieścić Rumunię na liście obserwacyjnej do ewentualnego przekwalifikowania jako rynek wschodzący, co pozwoli na uzyskanie znacznych korzyści dla gospodarki poprzez m.in. napływ kapitału zagranicznego.

  Dogodne warunki rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP w Polsce jak i w Rumunii odzwierciedla liczba spółek notowanych na tych rynkach. W Polsce na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest 482 spółki, których łączna kapitalizacja wynosi nieco ponad 347 miliardów euro. W alternatywnym systemie obrotu AeRO, będącym platformą Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie notowanych jest 316 spółek, których rynkowa kapitalizacja bliska jest 1,37 miliardów euro. • SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA

  WYSOKI I STABILNY WZROST PKB, NISKIE BEZROBOCIE, ZMNIEJSZAJĄCE SIĘ PODATKI

   

  Sytuacja makroekonomiczna Polski jak i Rumunii jest jedną z najlepszych w UE pod względem realnego wzrostu PKB, deficytu budżetowego i długu publicznego, presji inflacyjnej oraz bilansu obrotów bieżących. W latach 2014-2016 Polska gospodarka rozwijała się w średnim tempie 3,33%. Zgodnie z szacunkami, tempo wzrostu PKB w III kwartale 2017 roku zwiększyło się do 4,9% r/r. Dla porównania PKB strefy euro oraz całej Unii Europejskiej w III kwartale 2017 roku wzrosło o 2,6%. Znakomita sytuacja polskiego gospodarki znajduję swoje odzwierciedlenie także w poziomie bezrobocia. Jego stopa w I i II kwartale 2017 roku wyniosła odpowiednio 8,1% oraz 7,1%.

  W latach 2013-2016 rumuńska gospodarka rozwijała się w średnim tempie wynoszącym 3,8%. W III kwartale 2017 roku zaskoczyła wielu ekonomistów, osiągając wzrost PKB na poziomie 8,8% r/r. Rumunia to także niskie bezrobocie – w październiku 2017 roku stopa bezrobocia wyniosła 4,9%, osiągając poziom poniżej średniej dla wszystkich krajów UE, tj. 7,4%.

  W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych. Oferują one nowym inwestorom atrakcyjne ulgi podatkowe, ułatwienia w zatrudnianiu i dobrze przygotowane tereny pod inwestycje. Rząd Rumuński zaś od 1 stycznia 2018 roku obniżył podstawową stawkę podatku VAT do poziomu 18%, co stanowi drugą najniższą stawkę w UE.formularz kontaktowy