Tag Archives: raporty okresowe
mountains_summer_lake_trees_forest_95632_1920x1080

Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku

W pierwszym kwartale 2018 roku Carpathia Capital odnotowała 103 000 zł zysku z inwestycji. Główne elementy zysku z inwestycji prezentowały się następująco:

– aktualizacja wartości portfela inwestycyjnego (163 000 zł),
– odsetki i dywidendy (1 000 zł).

Czytaj więcej
pexels-photo-129834

Publikacja Raportu Kwartalnego za III kwartał 2016 roku

W trzecim kwartale 2016 roku Carpathia Capital odnotowała 19 000 zł straty z inwestycji. Główne elementy straty z inwestycji prezentowały się następująco: – aktualizacja wartości portfela inwestycyjnego (-91 000 zł),
– zysk ze sprzedaży papierów wartościowych (70 000 zł),

Czytaj więcej
calculator-calculation-insurance-finance-53621

Publikacja raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2016 roku

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku, środki pieniężne w kwocie 5 965 tys. zł pozostają najważniejszym aktywem Spółki z udziałem 63,47% sumy bilansowej. Aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, wyceniane na 3 392 tys. zł, stanowiły drugą najważniejszą pozycję, co stanowi 36,09% ogółu majątku. Kapitał własny na dzień 31 marca 2016 roku wyniósł 8 031 tys. zł, kapitał zakładowy 1 893 tys. zł.

Czytaj więcej
calculator-paperclip-pen-office-66862

Publikacja raportu kwartalnego Carpathia Capital SA

Pomimo zwiększonej zmienności oraz zmiennej wydajności na rynkach bazowych po pierwszy kwartale 2016 roku Carpathia Capital odnotowała 123 000 zł zysku z inwestycji. Główne elementy zysku z inwestycji prezentowały się następująco: – aktualizacja wartości portfela inwestycyjnego (75 000 zł), – zysk ze sprzedaży papierów wartościowych (33 000 zł), – pozostałe zyski (13 000 zł), – odsetki i […]

Czytaj więcej
Fotolia_87524769_M

Publikacja raportu rocznego Carpathia Capital S.A.

Carpathia Capital S.A. powstała w kwietniu 2014 r. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy została określona strategia rozwoju działalności w Rumunii oraz podjęto działania formalne niezbędne do pozyskania kapitału na inwestycje. W grudniu 2014 r. Spółka zakończyła ofertę prywatną akcji serii B pozyskując 2,6 mln zł na działalność inwestycyjną. W odpowiedzi na zainteresowanie oraz popyt zgłaszany […]

Czytaj więcej