Tag Archives: Raporty bieżące
green-mountains-under-white-clouds-3646213

Raport bieżący 1/2020 – Harmonogram publikacji raportów okresowych

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o przyjęciu harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Spółka przekaże raporty okresowe w następujących terminach: • Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 • Raport roczny za 2019 r. – 30 kwietnia 2020 r. • Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. […]

Czytaj więcej
pexels-photo-302440

Raport bieżący 10/2018 – Nabycie akcji spółki przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi funkcję zarządcze

Nabycie akcji Spółki przez INC S.A. – osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.

Czytaj więcej
pexels-photo-1

Raport bieżący 9/2018 – Udzielenie prokury łącznej

Zarząd Spółki Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje o udzieleniu prokury łącznej Panu Sebastianowi Huczkowi oraz Panu Piotrowi Zygmanowskiemu. Szczegółowe informacje o nowych prokurentach znajdują się w dalszej części raportu. Sebastian Huczek – prokurent a) Zakres prokury Prokura łączna b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Od 2000 [...] Czytaj więcej
pexels-photo

Raport bieżący 8/2018 – Rekomendacja Zarządu dot. wypłaty dywidendy za rok 2017

Zarząd Carpathia Capital S.A. w siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), mając na uwadze interes akcjonariuszy oraz sytuację finansową Spółki, zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy za rok 2017 w wysokości 335.714,49 zł czyli 0,09 gr na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 3.730.161 akcji, tj. liczba akcji ogółem pomniejszona o akcje własne będące w posiadaniu [...] Czytaj więcej
ipad-macbook-tablet-computer-38526

Raport bieżący 1/2018 – Harmonogram publikacji raportów okresowych

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o przyjęciu harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. Spółka przekaże raporty okresowe w następujących terminach: • Raport kwartalny za czwarty kwartał 2017 r. – 29 stycznia 2018 r. • Raport roczny za 2017 r. – 27 kwietnia 2018 r. • Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 […]

Czytaj więcej