Tag Archives: Harmonised Index of Consumer Prices
7546242532_ecf7056731_h

BNR utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Najnowsze dane makroekonomiczne dotyczące rocznej stopy inflacji pokazują, że utrzymuje się ona poniżej dolnej granicy wahań. Stabilizacja zawdzięczana jest ożywieniu gospodarczemu w I kwartale 2015 r. napędzanemu przez wzmocnienie konsumpcji ostatecznej oraz inwestycji. W celu prawidłowego zarządzania płynnością w systemie bankowym oraz utrzymania stabilności minimalnych wymogów stóp procentowych wobec zobowiązań instytucji kredytowych wypłacanych zarówno w […]

Czytaj więcej