Tag Archives: ey
Fotolia_86722933_M

Raport EY na temat środowiska biznesowego w Rumunii

Według raportu EY Entrepreneurs Speak Out – Romanian Entrepreneurship Barometer 2015, 62% ankietowanych uważa, że edukacja biznesowa w Rumunii znacznie poprawiła się w ciągu ostatniego roku. 34% rumuńskich przedsiębiorców spodziewa się, że Rumunia polepszy warunki środowiska biznesowego w perspektywie średnioterminowej (5-10 lat), natomiast 21% ankietowanych spodziewa się poprawy już w ciągu 3-5 lat. Zdaniem rumuńskich […]

Czytaj więcej
Fotolia_87524769_M

Rumuńskie MŚP wytwarzają prawie połowę wartości dodanej brutto

Rumuńskie Małe i średnie przedsiębiorstwa  wytwarzają 44% wartości dodanej brutto. Produkcja, handel, budownictwo, usługi profesjonalne i sektory transportu stanowią 70% całkowitej wartości dodanej brutto. Pierwsze trzy sektory zatrudniają 60% ogólnej liczby osób działających w sektorze MŚP. 66,2% zatrudnionych w Rumunii pracuje w MŚP, co stanowi wynik nieco poniżej poziomu UE (66,9%). W latach 2008 i […]

Czytaj więcej
7546242532_ecf7056731_h

Optymizm rumuńskich przedsiębiorców względem wzrostu obrotów

Według badań przeprowadzonych przez firmę consultingową Ernst & Young Romania „Wizja rozwoju 2015″, około 64% rumuńskich średnich i małych przedsiębiorstw spodziewa się w tym roku zwiększenia obrotów, w porównaniu z jedynie 50% przedsiębiorstw w Europie. Ponad 260 firm w Rumunii spośród 300 najlepszych firm rumuńskich to małe i średnia przedsiębiorstwa. Oznacza to, że ich obroty […]

Czytaj więcej
7546242532_ecf7056731_h

Konferencje w Rumunii z udziałem przedstawicieli INC

Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) oraz EY Rumunia (dawniej Ernst & Young) zorganizowali dwie konferencje, jedną w Bukareszcie i jedną w Cluj, w celu promocji wśród przedsiębiorców korzyści wynikających z wprowadzenia do obrotu i finansowania za pośrednictwem giełdy. “AeRO ma zapewnić inwestorom możliwość dywersyfikacji portfeli na szerszą skalę poprzez inwestycje w nowe firmy, z […]

Czytaj więcej
Fotolia_86722933_M

Rumunia, drugi najszybciej rozwijający się rynek dla EY w regionie

Zdaniem przedstawicieli EY w Rumunii, Rumunia była drugim najszybciej rozwijającym się rynkiem w regionie w zakończonym w czerwcu roku obrotowym. „EY miał w Rumunii bardzo dobry rok.  Zrealizowaliśmy usługi dla ponad 1000 klientów, zarówno rumuńskich jak i zagranicznych. Odnotowaliśmy także najwyższą stopę wzrostu spośród 22 krajów (za Turcją), w których EY jest obecny w Europie […]

Czytaj więcej