Rzeczpospolita: Polska – Rumunia, dwa tygrysy Europy Wschodniej

Kraje regionu są najszybciej rozwijającymi się gospodarkami Unii Europejskiej. Potwierdzają to najnowsze dane za II kwartał 2015 r. Pokazują one, że tempo wzrostu PKB w naszej części regionu utrzymuje się na wysokim poziomie (np. Czechy – 4,4 proc. rok do roku, Polska – 3,3 proc., Rumunia – 3,3 proc.). W pierwszym kwartale wynik 4,1 proc., jaki osiągnęła Rumunia, był najwyższy w UE. Rumunia jest coraz bardziej doceniana przez polskich przedsiębiorców. Eksport polskich towarów i usług do tego kraju wyniósł w 2014 r. ok 14 mld zł i systematycznie rośnie (w 2010 r. wynosił 7 mld zł). […] Rumunia jednak to nie tylko szybko rozwijający się duży, bliski nam geograficznie i kulturowo rynek, idealny dla polskiego eksportu. To także miejsce dla potencjalnych inwestorów polskiego kapitału. W najbliższym czasie powinien przyspieszyć proces prywatyzacji. Spodziewane jest wejście kilku kolejnych spółek na giełdę w Bukareszcie (BVB) z pierwszymi ofertami publicznymi (IPO). Notowane na BVB akcje charakteryzujące się średnim wskaźnikiem P/E = 11,4 oraz atrakcyjną, najwyższą w regionie stopą dywidendy w wysokości ok. 4,5 proc. (dane za lipiec 2015 r.) mogą zainteresować polskich inwestorów. Tym bardziej, że Rumunia uznawana jest za rynek z racjonalnie podbudowanymi aspiracjami. Wcześniej czy później będzie to skutkować włączeniem wybranych spółek z tego kraju do indeksu MSCI dla rynków wschodzących i tzw. reklasyfikacją Rumunii do grona emerging markets, a to z kolei powinno przyciągnąć nowy kapitał zagraniczny. Nie byłoby to możliwe bez zmian zachodzących na rynku kapitałowym. Konsekwentna przebudowa BVB, w tym utworzenie rynku AeRO dla małych i średnich spółek, i znoszenie biurokratycznych barier ograniczających dotychczas dostęp do rynku dla inwestorów zagranicznych powinno przyciągnąć na rynek giełdowy polskie spółki kierujące się chęcią budowania pozycji na rynku rumuńskim przy mniejszych niż w Polsce kosztach upublicznienia. Rumunia i Polska mogą i powinny być ważnymi partnerami gospodarczymi. […] Warto na Rumunię patrzeć nie poprzez stereotyp kraju nowoczesnego i obcego kulturowo Polakom, ale widzieć ją taką, jaką się staje: coraz bardziej nowoczesną i zamożną, dającą ponadprzeciętne w skali europejskiej możliwości rozwoju i biznesu, a przy tym bliską nam kulturowo i niezwykle przyjazną. dr Ludwik Sobolewski – prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie, dr hab. Paweł Śliwiński – prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prezes INC Group. „Rzeczpospolita” jest patronem Forum Współpracy Polska – Rumunia – Mołdawia, które odbędzie się 17 września we Wrocławiu. Informacje na temat forum oraz program wydarzenia dostępne tutaj. Źródło: Rzeczpospolita.Tagi: , , , ,