Rząd Rumunii przeznaczył 50 mln euro na wsparcie MŚP

We wtorek, 7 kwietnia 2015 r. rząd Rumunii przeznaczył 50 mln EUR na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Środki pieniężne, które pochodzą z przychodów z prywatyzacji, zostaną przekazane w ramach Unii Europejskiej do funduszu JEREMIE. Celem funduszu jest poprawa dostępu do finansowania dla MŚP. W grudniu 2013 r., państwo przeznaczyło już 100 mln EUR wsparcia MŚP. Kwota przydzielona w drugiej transzy przyczyni się do wdrożenia nowego produktu przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorstw, a mianowicie finansowania z dopłatami do oprocentowania Źródło: romania-insider.comTagi: , ,