Rumuńskie spółki zainteresowane rynkiem AeRO

Rumuńskie media informują, że zainteresowanie rynkiem AeRO rośnie. Jedną ze spółek wiążących duże nadzieje ze startującym 25 lutego rynkiem AeRO jest firma z branży IT, Bittnet Systems. Zarząd rozważa kilka alternatyw na pozyskanie kapitału do rozwoju spółki. „Jednym z elementów realizacji tego celu jest debiut na rynku AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB)” – powiedział Mihai Logofătu, dyrektor wykonawczy firmy. Logofătu oznajmił że budżet inwestycyjny firmy na ten rok będzie wynosił co najmniej 100 000 euro. Firma zamierza rozszerzyć swoją działalność oraz reinwestować w tym zakresie. Zdaniem Logofătu rynek AeRO skupia niezbędne elementy pozwalające na odniesienie sukcesu. „Jesteśmy w stałym kontakcie z Autoryzowanymi Doradcami w celu pozyskania kapitału dla Bittnet Systems”- powiedział Logofătu. INC S.A. prowadzi rozmowy z Bittnet Systems o objęciu funkcji Autoryzowanego Doradcy. Według ostatniej wypowiedzi Bogdana Mugescu, specjalisty w dziale Business Development BVB, jeszcze w tym roku rumuńska Giełda spodziewa się 10-20 debiutów na Alternatywnym Systemie Obrotu AeRO. Reprezentant Giełdy podkreślił, że celem działu rozwoju jest jeden debiut spółki prywatnej tygodniowo lub przynajmniej trzy debiuty na miesiąc. Zdaniem Mugescu, pierwsze spółki, które wejdą na rynek AeRO, to spółki z branży IT i sektora usług, które poprzez prywatne emisje będą mogły pozyskać setki tysięcy euro.Tagi: , , , ,