Rumuńskie MŚP wytwarzają prawie połowę wartości dodanej brutto

Rumuńskie Małe i średnie przedsiębiorstwa  wytwarzają 44% wartości dodanej brutto. Produkcja, handel, budownictwo, usługi profesjonalne i sektory transportu stanowią 70% całkowitej wartości dodanej brutto. Pierwsze trzy sektory zatrudniają 60% ogólnej liczby osób działających w sektorze MŚP. 66,2% zatrudnionych w Rumunii pracuje w MŚP, co stanowi wynik nieco poniżej poziomu UE (66,9%). W latach 2008 i 2013, liczba pracowników w tych przedsiębiorstwach wzrosła o 2 punkty procentowe, z 64% do 66%. Więcej szczegółów w raporcie EY Romania. Źródło: romania-insider.comTagi: , ,