Rumuńskie MŚP otrzymały państwowe dofinansowanie

Rumuński rząd przeznaczył w czerwcu 4,4 mln euro na dofinansowanie programów wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Kwota ta stanowi już czwartą transzę funduszy jakie rumuński rząd przeznaczył na MŚP w tym roku. Całkowita wartość środków z budżetu państwa przeznaczonych na rozwój MŚP to 37 mln euro. Po dofinansowaniu programu JEREMIE ze środków z budżetu państwa w wysokości 50 mln euro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały także możliwość do pozyskania dofinansowania na inwestycje i kapitał pracy w wysokości 100 mln euro. JEREMIE to inicjatywa stworzona przez Komisję Europejską we współpracy z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi instytucjiami finansowymi w celu wpierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Żródło: romania-insider.comTagi: , ,