Rumuński rząd – zmiana prognozy wzrostu gospodarczego Rumunii

Rumuński rząd prognozuje tegoroczny wzrost gospodarczy Rumunii na poziomie 3,3% w porównaniu z 2,5% wzrostem szacowanym we wstępnym projekcie budżetu państwa na 2015 r. W konsekwencji rząd planuje zwiększyć wydatki o 1 mld euro w stosunku do budżetu początkowego na rok 2015 przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów. Celem rządu jest pozyskanie większych środków z podatków od dochodów przedsiębiorstw i osób fizycznych, podczas gdy podatki od nieruchomości powinny generować niższe przychody niż początkowo prognozowano. Skonsolidowany deficyt budżetowy prognozowany na 2015 r. powinien utrzymać się na poziomie około 2,9 mld euro lub na poziomie 1,86% PKB kraju. Dzięki dynamicznemu wzrostowi przychodów w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku, państwo odnotowało nadwyżkę budżetową w wysokości prawie 1 mld euro. Źródło: romania-insider.comTagi: ,