Rumuński Narodowy Program Badawczo-Rozwojowy

Rumuński rząd zatwierdził Narodowy Program Badawczo-Rozwojowy i Innowacji 2015-2020, który określa priorytetowe kierunki rozwoju w dziedzinie badań i stanowi jeden z kluczowych instrumentów dla wdrażania krajowej polityki w tej dziedzinie. Całkowita wartość projektu to 15 mln RON w okresie pięciu lat (finansowanie z budżetu państwa, które nie podlega zwrotowi środków zewnętrznych i wkładu ze strony partnerów projektu). Zatwierdzenie Programu na lata 2015-2020 oferuje możliwość rozpoczęcia nowych projektów oraz współfinansowania programów międzynarodowych finansowanych w ramach programu Horyzont 2020, w które rumuńskie jednostki badawcze są obecnie zaangażowane. Program Badawczo-Rozwojowy i Innowacji skierowany jest przede wszystkim do sektorów intelligent specialization, charakteryzujących się najwyższym wkładem finansowym przeznaczanym na inwestycje w badania oraz rozwój i innowacje. Programem objęte są dziedziny takie jak: biochemia, technologia IT&C, energetyka, ekologia, zmiany klimatu, eko-nanotechnologie oraz zaawansowane materiały. Źródła: nineoclock.ro, agerpres.roTagi: