Rumuński Bank Narodowy obniżył stopy procentowe

Rumuński Bank Narodowy zdecydował w poniedziałek 4 sierpnia o złagodzeniu polityki monetarnej, obniżając stopę procentową dla waluty krajowej do poziomu 3,25% rocznie z poziomu 3,5%. Po tej decyzji stopy procentowe w Rumunii znajdują się na najniższym poziomie w historii. Ruch ten ma zachęcić krajowe banki do dalszych obniżek oprocentowania kredytów w walucie krajowej, napędzając akcję kredytową, która ma na celu wsparcie krajowej gospodarki. Z drugiej strony powoduje on obniżenie atrakcyjności lokat w walucie krajowej. Jednocześnie, Rumuński Bank Narodowy postanowił utrzymać limity rezerw instytucji kredytowych dla zobowiązań w walucie krajowej oraz zagranicznych na dotychczasowych poziomach. Rada Banku Centralnego dokonała również przeglądu i zatwierdziła kwartalny raport na temat inflacji, który zostanie opublikowany 6 sierpnia 2014 r.
Tagi: ,