Rumuńska KNF wyraża zgodę na stworzenie rynku AeRO

10 grudnia Rumuńska Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała przepisy dotyczące alternatywnego systemu obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Nowy rynek AeRO, stworzony przez BVB dedykowany jest spółkom z sektora MŚP poszukujących nowych źródeł finansowania. Więcej o rynku AeRO Autoryzowani Doradcy Wraz z wejściem w życie rozporządzenia pojawią się nowe wymagania, które będą musiały spełnić spółki chcące zadebiutować na rynku AeRO. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie funkcji Autoryzowanego Doradcy. Do jego zadań będzie należało wspieranie emitentów zarówno przed debiutem, w trakcie procesu jego upublicznienia, ale także pomoc w zakresie publikowania raportów oraz utrzymania wysokich standardów rynkowych. Autoryzowani Doradcy będą także zobowiązani do udzielenia pomocy spółkom w przypadku pojawienia się problemów prawnych i administracyjnych, ale także do pomocy w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, wymaganej od uczestników rynku. Głównym zadaniem Autoryzowanych Doradców będzie pośrednictwo pomiędzy inwestorami i spółkami emitującymi akcje. Korzyści dla spółki Rynek AeRO przyniesie wiele korzyści rumuńskim i zagranicznym spółkom, szukającym alternatywnych sposobów na pozyskanie kapitału,  ale które są zbyt małe i zbyt młode na wejście na rynek regulowany. Rynek AeRO umożliwi spółkom pozyskanie niezbędnego kapitału w wysokości od kilkuset tysięcy do kilku milionów lei. Dzięki tej platformie zwiększy się także znaczenie spółek na poziomie krajowym jak i międzynarodowym, zarówno wśród innych przedsiębiorstw jak i klientów. Poprzez wejście na rynek AeRO, spółki będą mogły określić rynkową wartość przedsiębiorstwa, a także uzyskają lepszy dostęp do źródeł finansowania. Poprzez spełnianie wymogów BVB spółki zwiększą transparentność oraz będą miały okazję pozyskać nowych partnerów biznesowych. Ponadto BVB stworzy wskaźnik rynkowy (indeks) dla rynku AeRO, który będzie uwzględniał spółki na nim notowane. Wymogi wejścia na rynek AeRO Platforma AeRO dedykowana jest dla małych i średnich spółek o kapitalizacji przekraczającej 250.000 euro, które podpiszą umowy z Autoryzowanym Doradcą. Ponadto spółka notowana na AeRO będzie musiała posiadać free-float nie mniejszy niż 10% lub minimum 30 akcjonariuszy. Obowiązkiem spółki korzystającej z pomocy Autoryzowanego Doradcy będzie stworzenie dokumentu prezentacyjnego, zawierającego informacje na temat działalności spółki i aktualnej sytuacji finansowej. W przypadku zwiększenia kapitału poprzez Private placement nie będzie wymagane ani stworzenie prospektu, ani zatwierdzenie dokumentacji przez ATS. Korzyści dla inwestorów Inwestorzy będą mieli rzadką okazję na inwestycje w spółki z dużym potencjałem wzrostu, rozwijające obiecujące projekty i znajdującymi się we wczesnym etapie rozwoju. Inwestorzy będą mogli korzystać ze wskaźnika rynku AeRO jako benchmark-u dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz nowego rynku AeRO, w Alternatywnym Systemie Obrotu wciąż będą funkcjonowały dwa segmenty, jeden dla akcji międzynarodowych, a drugi dla obligacji. Zgodnie z decyzją MiFID, Alternatywny System Obrotu pozostanie multilateralnym systemem handlowy zarządzanym przez BVB. Rumuńska Giełda wprowadza własne rozporządzenia, tak aby wprowadzenie do obrotu i notowanie na rynku przebiegały sprawnie i bezpiecznie, zapewniającym tym samym przejrzystość dla wszystkich inwestorów obecnych na tym rynku. Źródło: bvb.roTagi: , ,