Rumuńska giełda odnotowała wzrost kapitalizacji o 6% za 2014 r.

Łączna kapitalizacja Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) na koniec ubiegłego roku wyniosła 29,2 miliardów euro. Zgodnie z rumuńskim Urzędem Nadzoru Finansowego (ASF), kapitalizacja rynkowa lokalnych przedsiębiorstw stanowiła 12,2% PKB, co stanowi wynik porównywalny z wynikiem uzyskanym w 2013 r. Ponadto w ubiegłym roku lokalna gospodarka odnotowała wzrost o 2,9%. Według danych ASF, Rumunia była tym samym jednym z siedmiu najlepszych krajów europejskich pod względem dynamiki PKB. Korzystna sytuacja makroekonomiczna miała niewątpliwie pozytywny wpływ na rynek kapitałowy Rumunii. Źródło: romania-insider.com
Tagi: , , ,