Rumuńska giełda odnotowała 25% zysk netto za 2014 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB), główny operator giełdowy na lokalnym rynku kapitałowym, dzięki intensyfikacji aktywności transakcyjnej oraz wzroście dochodów pobieranych od emitentów i uczestników rynku zakończył ubiegły rok z obrotami giełdowymi o wartości 26,9 mln lei, co stanowi wzrost o ponad 11% w stosunku do obrotów z 2013 r. Według rocznego raportu BVB wstępny dochód brutto wzrósł w zeszłym roku o 25%, co stanowi 11,9 mln lei. Rozwój był wspierany przez wzrost zysku operacyjnego o 37% do 11,1 mln lei. Wynik finansowy BVB to 3 mln lei, o ponad 4% większy w porównaniu z wynikiem z 2013 r. Przychody operacyjne BVB względem 2013 r. wzrosły o 14,2% do 27,8 mln lei, natomiast koszty operacyjne wzrosły o 2,9% lei do 16,7 mln lei. „Przychody operacyjne pochodzą przede wszystkim z działalności handlowej wszystkich instrumentów notowanych na giełdzie, z opłat pobieranych od emitentów za wprowadzenie do obrotu, jak i ze sprzedaży akcji przez różnych użytkowników”, nadmieniono w raporcie. Wartość transakcji na wszystkich rynkach BVB, łącznie z ofertami publicznymi, wzrosła w 2014 r. o 14,4 mld lei, co stanowi 6,6% wzrost względem 2013 r., natomiast wartość transakcji na rynku regulowanym wzrosła o 15,2 % do 13 mld lei. Źródło: zf.roTagi: , ,