Rumunia zwraca połowę otrzymanych funduszy europejskich

Rumunia otrzymała około 24,6 mld złotych z budżetu UE od czasu przystąpienia w 2007 r., w tym czasie zapłaciła 10,2 mld EUR według raportu Ministerstwa Finansów cytowanego przez Agerpres. Fundusze przedakcesyjne to 2,6 mld euro, a po przystąpieniu, 22 mld euro. Z tej kwoty, 9 mld euro to fundusze strukturalne i spójności, 5,6 mld EUR zostało przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich i rybołówstwa, 5,9 mld EUR na finansowanie rolnictwa i hodowli, a 1,3 mld euro to inne środki. Rumunia planuje uzyskać około 7,8 mld euro z funduszy UE w 2014 roku.Tagi: ,