Rumunia wykazuje niski deficyt budżetowy tnąc inwestycje

Skonsolidowany deficyt budżetowy w pierwszych 8 miesiącach 2014 r. wyniósł 355 mln EUR, wartość ta odpowiada 0,24% PKB. Deficyt był pięć razy mniejszy niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Plany rządu przewidują, że tegoroczny deficyt nie przekroczy 2,2% PKB, czyli będzie nie wyższy niż 3,2 mld EUR. Przychody budżetu wyniosły w tym roku już 30,7 mld EUR, wartość ta jest o 4,3% wyższa niż przed rokiem. Jednocześnie dochody podatkowe wzrosły o 4,2% do 18,47 mld EUR. Wzrost ten był spowodowany głównie znaczącym wzrostem przychodów z tytułu podatku dochodowego (12%), podatku od własności (33% wzrost) oraz akcyzy (11%). Przychody z VAT wzrosły tylko o 1%, do 7,48 mld EUR. Jednocześnie o 0,5% zmalały wydatki budżetu, do 31 mld EUR. Spadek wydatków został spowodowany głównie przez 18% obniżkę rządowych wydatków inwestycyjnych. Spadek ten dotyczył zarówno inwestycji finansowanych wyłącznie przez państwo, jak i inwestycji finansowanych przez fundusze europejskie.Tagi: , , , ,