Rumunia na liście obserwacyjnej do rynków wschodzących

FTSE Russell, jedna z wiodących instytucji międzynarodowych analizujących rynki kapitałowe, zdecydowała się umieścić Rumunię na liście obserwacyjnej do ewentualnego przekwalifikowania jako rynek wschodzący (emerging market).

Osiągniecie przez Rumunie statusu rynku wschodzącego zachęciłoby nowych inwestorów zagranicznych, dzięki czemu zwiększyłaby się ilość kapitału na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Pozwoliłoby to rumuńskim firmom uzyskać lepsze możliwości finansowania na rynku kapitałowym.

Rumunia obecnie ma status frontier market, lecz FTSE Russell zapowiedział możliwość zmiany tego statusu na rynek wschodzący (emerging market). Aktualizacja będzie zależeć od postępów w odniesieniu do płynności rynku i obecności na rynku największych przedsiębiorstw o ​​znaczącej indywidualnej płynności.

Kryteria, które należy spełnić jak i sam proces analizy są stosunkowo podobne i dotyczą głównie wartości transakcji i wielkości spółek giełdowych notowanych na rynku. Brana pod uwagę jest również szybkości dostępu do rynku kapitałowego dla inwestorów oraz sposób w jako możemy kupić i sprzedać akcje.

„Z optymizmem patrzymy w przyszłość, ponieważ we właściwy sposób zdefiniowaliśmy procesy, które muszą zostać rozpoczęte, oraz zmiany, które muszą zostać wdrożone, a ponadto mieliśmy możliwości i wiedzę by prawidłowo wyznaczyć priorytety oraz uniknąć poważnych błędów jakie stały na tej drodze. (…) Nadal istnieją znaczące problemy, które należy rozwiązać i mam nadzieję, że tempo tego procesu, w którym BVB często potrzebuje konstruktywnej współpracy z innymi instytucjami, będzie szybkie”, powiedział Ludwik Sobolewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie.

 

źródło: romania-insider.com

Tagi: ,