Rumunia coraz bliżej segmentu „Emerging market”

Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie przekazała informację o najnowszej ocenie rumuńskiego rynku kapitałowego, przygotowanej przez FTSE Russel, jedną z wiodących instytucji międzynarodowych analizujących rynki kapitałowe. W ocenie FTSE Russel Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie spełnia osiem z dziewięciu kryteriów wymaganych do klasyfikacji w segmencie Emerging market (FTSE-Secondary Emerging). Wyłącznym kryterium, które pozostaje do zrealizowania jest „kategoria płynności – płynność adekwatna do realizacji dużych inwestycji międzynarodowych” i w praktyce odnosi się do konieczności pozyskania na rynek nowych firma w celu zwiększenia kapitalizacji, freefloat oraz w konsekwencji obrotu akcjami. Informacja odczytywana jest jako zapowiedź nieodległego włączenia Rumunii do „Listy Obserwacyjnej” przez międzynarodową instytucję ratingową. „Osiągnięcie tego celu było możliwe dzięki wprowadzeniu programu modernizacji rynku kapitałowego w Rumunii, który został zainicjowany w 2013 r. i jest realizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie, Centralny Depozyt Papierów Wartościowych, Komisję Nadzoru Finansowego, agencje rządowe oraz Parlament. W dalszym ciągu istnieje silna potrzeba uruchomienia, wspieranego przez państwo, programu prywatyzacji z wykorzystaniem rynku kapitałowego. Jest to również nieodzowne dla realizacji celów dotyczących jakości ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach państwowych oraz zwiększenia ich produktywności.” powiedział Ludwik Sobolewski, CEO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Komitet Klasyfikacyjny FTSE dokonuje ewaluacji co sześć miesięcy. Ocena rozwoju rynku kapitałowego w Rumunii jest przedmiotem oceny okresowej także ze strony MSCI, S&P Dow Jones oraz Stoxx. Włączenie Rumunii na Listę Obserwacyjną instytucji międzynarodowych jest celem strategicznym Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie i wiąże się z oczekiwanym efektem poprawy percepcji ze strony społeczności międzynarodowej. Obecnie Rumunia jest klasyfikowana w segmencie Frontier, w którym znajdują się między innymi Chorwacja, Bułgaria, Estonia, Litwa, Słowacja i Słowenia. We wrześniu 2008 Polska oraz Węgry awansowały z kategorii Secondary Emerging do Advanced Emerging.   Źródło: Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie, FTSE Russell.Tagi: ,

Leave a Comment