Raport EY na temat środowiska biznesowego w Rumunii

Według raportu EY Entrepreneurs Speak Out – Romanian Entrepreneurship Barometer 2015, 62% ankietowanych uważa, że edukacja biznesowa w Rumunii znacznie poprawiła się w ciągu ostatniego roku. 34% rumuńskich przedsiębiorców spodziewa się, że Rumunia polepszy warunki środowiska biznesowego w perspektywie średnioterminowej (5-10 lat), natomiast 21% ankietowanych spodziewa się poprawy już w ciągu 3-5 lat. Zdaniem rumuńskich przedsiębiorców, pięć zasadniczych działań rządowych mających na celu rozwój środowiska biznesowego w Rumunii w krótkim okresie to: obniżenie obciążeń fiskalnych i wprowadzenie udogodnień podatkowych (45 procent),  zniwelowanie biurokracji i uproszczenie prawodawstwa dotyczącego w szczególności kodeksu podatkowego (15 procent), zapewnienie gwarancji państwowej na kredyty, szczególnie dla firm rozpoczynających działalność (8 procent), poprawa współpracy i komunikacji między sektorem publicznym i prywatnym (7 procent) oraz  stabilność środowiska podatkowego (5 procent).Tagi: , ,