Raport bieżący nr 2/2017 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 30 czerwca 2017, o godzinie 09:30 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Treść podjętych uchwał (link)