Raport bieżący nr 1/2017 – harmonogram publikacji raportów okresowych

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o przyjęciu harmonogramu przekazywania raportów okresowych.

Spółka przekaże raporty okresowe w następujących terminach:

  • Raport kwartalny za czwarty kwartał 2016 r. – 15 lutego 2017 r.
  • Raport roczny za 2016 r. – 28 kwietnia 2017 r.
  • Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 r. – 15 maja 2017 r.
  • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 r. – 30 sierpnia 2017 r.
  • Raport kwartalny za trzeci kwartał 2017 r. – 13 listopada 2017 r.

Spółka planuje zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2017 r.

Raport Bieżący 1/2017

Tagi: