Raport bieżący 5/2018 – Zmiany w Radzie Nadzorczej oraz Zarządu Carpathia Capital S.A.

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że w dniu 25 stycznia 2018 r. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki do Rady Nadzorczej został powołany pan Piotr Orłowski. Jednocześnie w dniu 25 stycznia 2018 r. uchwałą Rady Nadzorczej pan Paweł Śliwiński został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Carpathia Capital S.A. z dniem 26 stycznia 2016 r. Raport Bieżący 5/2018 wraz z uchwałamiTagi: ,