Raport Bieżący 4/2018 – Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz z dnia 26 stycznia 2018 r.

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 25 stycznia 2018, o godzinie 09:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Raport Bieżący 4/2018 wraz z uchwałami