Raport bieżący 2/2018 – Rezygnacja Prezesa Zarządu Carpathia Capital S.A.

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie o rezygnacji pana Piotra Białowąsa z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Carpathia Capital S.A. z dniem odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carpathia Capital S.A. to jest z dniem 25 stycznia 2018 r. Raport Bieżący 2/2018Tagi: