Raport Bieżący 16/2016 – Aktualizacja harmonogramu przekazywania raportów okresowych

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o aktualizacji harmonogramu przekazywana raportów okresowych.

Spółka podjęła decyzję o zmianie daty przekazania raportu za trzeci kwartał 2016 r. Pierwotnie data została ustalona na dzień 13 listopada 2016 r. (niedziela). Zmieniona data przekazania raportu to 14 listopada 2016 r. (poniedziałek). Uwzględniając powyższą zmianę Spółka przekaże raport okresowy w terminie:

  • Raport kwartalny za trzeci kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 r.

 

Raport Bieżący 16/2016

Tagi: