Raport bieżący 1/2020 – Harmonogram publikacji raportów okresowych

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o przyjęciu harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Spółka przekaże raporty okresowe w następujących terminach:

• Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020

• Raport roczny za 2019 r. – 30 kwietnia 2020 r.

• Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020

• Raport półroczny za I półrocze 2020 r. – 14 sierpnia 2020

• Raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 16 listopada 2020

Tagi: