Raport bieżący 1/2018 – Harmonogram publikacji raportów okresowych

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o przyjęciu harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. Spółka przekaże raporty okresowe w następujących terminach: • Raport kwartalny za czwarty kwartał 2017 r. – 29 stycznia 2018 r. • Raport roczny za 2017 r. – 27 kwietnia 2018 r. • Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 r. – 15 maja 2018 r. • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 r. – 30 sierpnia 2018 r. • Raport kwartalny za trzeci kwartał 2018 r. – 13 listopada 2018 r. Spółka planuje zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2018 r. Raport Bieżący 1/2018Tagi: